تبلیغات
«تـــــكــســوار حـــــجــــــاز» - چهره عزراییل برای مؤمن وغیرمؤمن هنگام مرگ

حضرت ابراهیم علیه السلام روزی شخصی رادیداز او پرسیدتو كیستی؟

اوگفت:عزراییل هستم!

ابراهیم گفت:ازتومیخواهم خودت را به آن صورتی كه مومنین را قبض روح میكنی

 به من بنمایانی

ابراهیم به دستور او روی خود را برگردانید وسپس به او نگاه كرد

 جوانی بسیارزیبا وخوشرو و شاد دید

گفت:اگرمومن پس از مرگ چیزی (پاداشی)غیراز این چهره زیبا را نبیند

همین دیدار برای او كافی است وپاداش خوبی برای كارهای نیكش خواهدبود.

سپس ابراهیم به عزراییل گفت:اگرمیتوانی خودت رادرآن چهره ای كه

 گمراهان راباآن قبض روح میكنی به من بنمایان

عزراییل:ای ابراهیم تو طاقت دیدن آن چهره را نداری

ابراهیم علیه السلام خواسته اش راتكراركرد

عزراییل گفت:روی خودرا بگردان ابراهیم روی خود را گردانید

وسپس به او نگاه كرددید

 مردی سیاه كه موهای بدنش راست شده وبسیاربوی بد دارد

وازسوراخهای بینی او دود و آتش بیرون می آید حضرت ابراهیم نتوانست آن چهره رامشاهده كند

براثرشدت ناراحتی بی هوش شد وقتی كه به هوش آمد

عزراییل رابه صورت اول دید به او فرمود:

ای فرشته مرگ اگرانسان گنهكار جزدیدن همین چهره كیفر دیگری نبیند

 همین نگاه برای عذاب و كیفراو كفایت میكند.تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1391 | 10:30 ق.ظ | نویسنده : بی نام | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.